نشانه‌های اوتیسم در کودکان

اوتیسم چیست؟   اوتیسم نوعی اختلال مغزی است که توانایی فرد در برقراری ارتباط با افراد دیگر را محدود می‌کند. این بیماری در کودکان خردسال، از طیف خفیف تا شدید ظاهر می‌شود. برخی از افراد دنیایی برای خود خلق می‌کنند، بعضی دیگر توانایی‌های استثنایی دارند، در حالی که برخی دیگر در صحبت‌کردن مشکل دارند. اختلالات … ادامه خواندن نشانه‌های اوتیسم در کودکان